Odlikovanje

Projekt zbiranja slovenskih ledinskih in hišnih imen na Koroškem je ob desetletnici avstrijskega podpisa Unescove konvencije o nesnovni kulturni dediščini leta 2009 dobil posebno odlikovanje! Avstrijska komisija Unesco je skupaj s strokovnjaki in strokovnjakinjami strokovnega sosveta za nesnovno kulturno dediščino s »Pečatom dobre prakse« odlikovala projekt z naslovom »Živo ohranjevanje imenske krajine«.

Ob tej priložnosti je komisija odlikovala deset projektov iz Avstrije, na Koroškem sta bila poleg našega odlikovana še dva projekta iz koroške Lesne doline/Lesachtal(peka kruha in znotrajregionalno mreženje).
Glej: https://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe/artikel/article/beispiele-guter-praxis-rund-um-das-immaterielle-kulturerbe-in-oesterreich/

V utemeljitvi so med drugim zapisali: »Projekt še zlasti odgovarja načelom in ciljem Unescove pogodbe za ohranitev nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003.

Za podelitev odlikovanja so bili odločilni predvsem zelo dobro, sistematično in znanstveno zbiranje in obdelava podatkov kot tudi objava rezultatov v obliki zemljevidov na v ta namen ustvarjenem spletnem portalu FLU-LED. Ker s pomočjo spletnega portala do zemljevidov lahko dostopa širša javnost, to bistveno prispeva k ustvarjanju zavedanja o pomenu nesnovne kulturne dediščine in njeni vidnosti. Zlasti je treba poudariti dejstvo, da odlikovani projekt ni samo zgled za podobne projekte, temveč jih tudi spodbuja in s tem bistveno prispeva k trajnostni skrbi za nesnovno kulturno dediščino.«
Glej tudi: https://www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe/umsetzung-in-oesterreich/beispiele-guter-praxis/namenslandschaft-lebendig-erhalten/