Home_slide_1

Pater Bertrand Kotnik

Dokumentiranje ledinskih in hišnih imen na dvojezičnem območju južne Koroške poteka že več desetletij. Imena so zapisovali in objavljali številni raziskovalci, med njimi Julij Felaher, Josip Šašel, Angela Piskernik, Eberhard Kranzmayer, Hubert Fabian Kulterer, Otto Kronsteiner, Anton Feinig, p. Bertrand Kotnik, Pavel Zdovc, Ludvik Karničar, Stanko Klinar, Heinz-Dieter Pohl, Iris Karner, Hubert Bergmann, Regina Maria Unterguggenberger idr.

Ob desetletnici smrti patra Betranda Kotnika je objavila Kärntner Landsmannschaft (štev. 05/06-2019) življenjepis, ki ga je ob podpori inž. Franca Kattniga spisal Joachim Eichert.