Tiskani zemljevidi po občinah

Od leta 2008 je bilo v 12 občinah skupaj natiskanih 15 zemljevidov (devet zemljevidov v osmih občinah na Koroškem in šest zemljevidov v štirih občinah na Gorenjskem). Sedem med njimi je bilo izdelanih v okviru evropskega projekta FLU-LED (štirje na Koroškem, trije na Gorenjskem).

Na Koroškem so štirje zemljevidi izšli pred projektom FLU-LED, eden že po koncu evropskega projekta, medtem ko so bili v Sloveniji po koncu projekta izdani še trije zemljevidi.

Na vseh zemljevidih, ki so oblikovani v jezikovno-kulturnih ali turističnih izvedbah, so zbrana in zapisana slovenska ledinska in/oz. hišna imena.

Ker je večina ledinskih imen »živela« le v lokalni narečni govorici, so imena na večini zemljevidov (12) zapisana v narečni obliki, trije zemljevidi so izšli z imeni v standardni obliki.

Do sedaj izdani zemljevidi se zaradi različnih izdajateljev tako oblikovno kot vsebinsko razlikujejo. Na Koroškem so izdajatelji nekaterih zemljevidov slovenska prosvetna društva, v dveh občinah so skupni izdelek več društev. Najnovejši zemljevid z Radiš pa npr. dopolnjujeta dve knjižici z razlago izvora ledinskih in hišnih imen ter imen vasi.

Na Gorenjskem izdani zemljevidi navajajo imena v narečni obliki. Občinske zemljevide občin Jesenice, Kranjska Gora in Tržič je izdala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in so rezultat sodelovanja med Razvojno agencijo in Gornjesavskim muzejem Jesenice.

Ledinska imena v Bohinju po posameznih katastrskih občinah popisuje Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, delo pa financira Občina Bohinj. Do sedaj so izšli trije zemljevidi.

Popise na Gorenjskem izvajajo usposobljeni popisovalci s poznavanjem osnov geografije, topografije, narečjeslovja.

Kje dobim zemljevide z ledinskimi imeni?

Dobiš jih pri izdajateljih samih (glej kontaktne podatke "O nas" ) in v celovških knjigarnah "Haček" (Paulitschgasse 5, 9020, Tel.: +43 463 55464) in Hermagoras/Mohorjeva (10.-Oktober-Straße 25, 9020, Tel.: +43 463 56 515 - 46)

Avstrija

2008 Kotmara vas

2008 Sele

2011 Škofiče

2015 Bekštanj ob Baškem jezeru

2015 Bistrica v Rožu

2015 Šentjakob v Rožu

2015 Šmarjeta v Rožu II

2017 Radiše

2017 Žihpolje

 

Slovenija

2015 Jesenice

2015 Kranjska gora

2015 Tržič

2016 Bohinj I (Stara Fužina, Studor in Srednja vas)

2017 Bohinj II (Bohinjska Češnjica)

2018 Bohinj III (Bohinjska Bistrica)

2018 Bohinj IV (Nomenj)