Tiskani zemljevidi po občinah

Od leta 2008 je bilo v 13 občinah skupaj natiskanih 18 zemljevidov (devet zemljevidov v osmih občinah na Koroškem in devet zemljevidov v petih občinah na Gorenjskem). Sedem med njimi je bilo izdelanih v okviru evropskega projekta FLU-LED (štirje na Koroškem, trije na Gorenjskem).

Na Koroškem so štirje zemljevidi izšli pred projektom FLU-LED, eden že po koncu evropskega projekta, medtem ko je bilo v Sloveniji po koncu projekta izdanih že šest zemljevidov v dveh občinah

Na vseh zemljevidih, ki so oblikovani v jezikovno-kulturnih ali turističnih izvedbah, so zbrana in zapisana slovenska ledinska in/oz. hišna imena.

Ker je večina ledinskih imen »živela« le v lokalni narečni govorici, so imena na večini zemljevidov (12) zapisana v narečni obliki.

Do sedaj izdani zemljevidi se zaradi različnih izdajateljev tako oblikovno kot vsebinsko razlikujejo. Na Koroškem so izdajatelji nekaterih zemljevidov slovenska prosvetna društva, v dveh občinah so skupni izdelek več društev. Najnovejši zemljevid z Radiš pa npr. dopolnjujeta dve knjižici z razlago izvora ledinskih in hišnih imen ter imen vasi.

Na Gorenjskem izdani zemljevidi navajajo imena v narečni obliki. Občinske zemljevide občin Jesenice, Kranjska Gora in Tržič je izdala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in so rezultat sodelovanja med Razvojno agencijo in Gornjesavskim muzejem Jesenice.

Ledinska imena v Bohinju popisuje Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, delo pa financira Občina Bohinj. Izdanih je bilo pet zemljevidov po posameznih katastrskih občinah. Leta 2021 se je pridružil zemljevid iz občine Radovljica, ki obsega katastrsko občino Češnjica ob Kropi in Kropa. Popise na Gorenjskem izvajajo usposobljeni popisovalci s poznavanjem osnov geografije, topografije, narečjeslovja.

 

Kje dobim zemljevide z ledinskimi imeni?

Dobiš jih pri izdajateljih samih (glej kontaktne podatke "O nas" ) in v celovških knjigarnah "Haček" (Paulitschgasse 5, 9020, Tel.: +43 463 55464) in Hermagoras/Mohorjeva (10.-Oktober-Straße 25, 9020, Tel.: +43 463 56 515 - 46)

Avstrija

2008 Kotmara vas

2008 Sele I

2011 Škofiče

2015 Bekštanj ob Baškem jezeru

2015 Bistrica v Rožu

2015 Šentjakob v Rožu

2015 Šmarjeta v Rožu II

2017 Radiše

2017 Žihpolje

2022 Sele II

 

Slovenija

2015 Jesenice

2015 Kranjska gora

2015 Tržič

2016 Bohinj I (Stara Fužina, Studor in Srednja vas)

2017 Bohinj II (Bohinjska Češnjica)

2018 Bohinj III (Bohinjska Bistrica)

2018 Bohinj IV (Nomenj)

2021 Bohinj V (Gorjuše)

2021 Radovljica I (Češnjica pri Kropi in Kropa)

2022 Bohinj VI (Savica)

2022 Bohinj VII (Nemški Rovt)

2022 Radovljica II (Dobrava pri Kropi in Zaloše)

2023 Radovljica III (Brezje, Ljubno in Peračica)

2022 Gorje I (Podhom in Spodnje Gorje)

2023 Gorje II (Višelnica I)