Knjige

Die Finkesteiner Vulgonamen und der Barbara-Zyklus in St. Martin am Techelsberg”

O hišnih in ledinskih imenih razpravljajo na Koroškem širši krog ljudi.

Dr. phil. Luise Maria Ruhdorfer iz Bekštanja je uredništvu poslala svojo razpravo hišnih imenih v Bekštanju s prošnjo za objavo.

Avtorske pravice vseh prispevkov objavljene knjige ima gospa Luise Maria Ruhdorfer.

Uredništvo