Dežela Koroška zbira stara imena

Kot je prejšnji teden sporočil koroški deželni svetnik Daniel Fellner je oddelek za občine pri Koroški deželni vladi začel s „pobudo za ohranitev in posredovanje starih imen, ki so nesnovna kulturna dediščina. Iniciativa za ohranjevanje ledinskih in hišnih imen, ki že nekaj let zbira slovenska ledinska in hišna imena, pozdravlja to pobudo dežele in poziva […]

Več…

Že 18 zemljevidov – 85.000 obiskovalcev

IZ UREDNIŠTVA: Pred 14 leti, leta 2008, se je začelo sistematično zbiranje hišnih in ledinskih imen v naši obmejni regiji; 7 let je minilo, odkar je bil zaključen čezmejni EU-projekt FLU-LED. Tedaj je s portalom FLU-LED bila ustvarjena tudi podatkovna baza in skupni spletni zemljevid, ki ga je mogoče dopolnjevati in razširjati; vsak ima dostop […]

Več…

»Zaupajmo znanstvenikom«

je bil naslov letošnjega 27. Slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo, ki je potekal med 28. in 30 septembrom 2021. Posvet, ki je potekal letos v obliki on-line konference ima namen popularizirati znanosti v Republiki Sloveniji. Festival organizira Slovenska znanstvena fundacija (predsednik dr. Edvard Kobal) in hoče pritegniti pozornost široke javnosti, predvsem mladih šolajočih se […]

Več…

Smo med primeri »dobre prakse«

Po priznanju v Avstriji 2019 lani priznanje na evropski ravni V letu 2020 je bil čezmejni projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen na Zgornjem Gorenjskem in Koroškem na razpisu Cultural Heritage in Action izbran med 32 primerov dobre prakse. Prispelo je 121 vlog, izbrane projekte pa evropska komisija predstavlja v svojem katalogu. Projekt je […]

Več…

V decembru 2020: »Nesnovna kulturna dediščina – včeraj, danes, jutri«

Obetavna spletna strokovna razprava o kulturni dediščini Kaj je nesnovna kulturna dediščina? Zakaj pojmuje UNESCO ta pojem dinamično? Zakaj uvrščajo v državne unescove sezname le tradicije, ki obsegajo vsaj tri generacije? Kakšen pomen ima ta proces priznavanja nesnovnih dediščin za demokratizacijo Evrope in za priznavanje raznolikosti prebivalstva? O vsem tem so razpravljali udeleženci in udeleženke […]

Več…

16.000 spletnih obiskovalcev v enem letu

Drugega aprila lani smo predstavili prenovljeno spletno stran FLU-LED, na kateri se sedaj nahajate. Od prenove do 2. aprila 2020 nas je obiskalo točno 15.972 obiskovalcev in obiskovalk, ki si je ogledalo 47.090 strani. Povprečno je to 43 ljudi dnevno, ki si ogleda povprečno 129 strani! Povprečno si ogleda obiskovalec 3 strani. Najbolj obiskan je […]

Več…

Zbirka imen na spletnem zemljevidu raste

V januarju 2020 objavljena imena občine Bilčovs in katastrske občine Nomenj v občini Bohinj. Te dni smo zbirko imen na spletnem zemljevidu spet obogatili: dodali smo ji imena ledinskih in hišnih imen celotne občine Bilčovs na južnem Koroškem. Za objavo jih je prispevalo Slovensko prosvetno društvo Bilka iz Bilčovsa. Imena so objavljena v poenostavljenem narečnem […]

Več…

Sprejem ob deseti obletnici podpisa Unescove konvencije o nesnovni dediščini v Avstriji

Zvezni minister Alexander Schallenberg je v petek 29. novembra vabil nosilce nesnovne kulturne dediščine na slavnostni sprejem v Urad zveznega kanclerja na Dunaju. Povod je bila deseta obletnica podpisa Unescove konvencije o nesnovni kulturni dediščini s strani Avstrije. Povabljeni so bili predstavniki vseh 124 iniciativ, ki so jih od leta 2010 naprej uvrstili na Unescovem […]

Več…

Nagrajen zagovornik vključevanja manjšinskih geografskih imen v uradne zemljevide

V ponedeljek, 18. novembra 2019, je kartograf in kulturni geograf dr. Peter Jordan v Celovcu prejel Einspielerjevo nagrado za zasluge, ki jih ima »pri vključevanju slovenskih geografskih imen na uradne avstrijske zemljevide« (Zdravko Inzko v slavnostnem nagovoru). Slavljenec dr. Peter Jordan, član Avstrijske akademije znanosti, se je letos na dveh prireditvah na Koroškem zavzel za […]

Več…

»Im Gespräch«, OE1, 20.09.2019

Minulo petek, 20.09.2019, je avstrijski radio (OE1) predvajala oddajo » Im Gespräch« – Maria Walcher und Edith A. Weinlich«. Znani avstrijski znanstvenici sta se z urednico Renata Schmidtkunz pogovarjali o knjigi »Ein Erbe für alle«, ki opisuje 103 avstrijskih tradicij nesnovne kulturne dediščine. V drugi polovici oddaje (ca 16.43) Maria Walcher izpostavi, da je sprejetje […]

Več…