Home_slide_1

Več zbiralcev – en skupni zemljevid

 

Kaj odlikuje naš spletni zemljevid, ki ga ravnokar obiskujete?

  • Zbiratelji – ljubitelji idealisti – že več desetletij zbirajo imena, ki opisujejo pokrajine in njihove prebivalce. Z njihovo pomočjo iz posameznih pobranih »zrn« nastaja pogača: zemljevidi, ki ohranjajo domača imena.

  • Zbiralci so predvsem domačini, ki so najtesneje povezani s krajevno gospodarsko in kulturno zgodovino in so po izreku, da ima »vsaka vas svoj glas«, tenkočutni poznavalci krajevnega narečja in govora.

  • Do konca leta 2021 je bilo zbranih okoli 14.200 imen, od tega okoli 6800 ledinskih in okoli 4100 hišnih imen.
  • Na južnem Koroškem je pri zbiranju sodelovalo devet kulturnih društev in približno 25 ljubiteljskih popisovalcev, ki so se pogovarjali z okoli 600 osebami, v osmih občinah pa je izšlo devet tiskanih žepnih zemljevidov.

  • Pomembno je, da pri zbiranju sodelujeta dve regiji – južna Koroška in Zgornja Gorenjska.
  • Na Gorenjskem je glavno delo pri zbiranju ledinskih imen opravila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, sodeloval pa je še Gornjesavski muzej Jesenice. Z osmimi popisovalci so obiskali okoli 150 ljudi v štirih občinah in izdali šest tiskanih zemljevidov.

  • Tehnični razvoj v začetku 21. stoletja omogoča, da vsa zbrana imena prikažemo na skupnem elektronskem zemljevidu – na vsem dostopnem spletnem portalu. V okviru programa za Evropsko teritorialno sodelovanje OP Slovenija-Avstrija 2007–2013 je Evropska unija sofinancirala projekt FLU-LED. Z njim je omogočila vzpostavitev pričujočega kulturnega portala hišnih in ledinskih imen s skupnim elektronskim zemljevidom.

  • Na pričujočem portalu so zbrani vsi zemljevidi in vsa imena, tudi tista, ki so bila zbrana pred projektom FLU-LED in po njem.
  • Dolgoročni cilj projekta je spodbujati domačine in zbiralce k dopolnjevanju »rastoče zbirke« spletnega zemljevida.

  • Vabimo vas k sodelovanju!

Imena si lahko ogledate tudi na 18 posamičnih tiskanih občinskih zemljevidih (aktualizirano: februarja 2022).

Povezava do tiskanih kart

Pojdi k spletnemu zemljevidu