Home_slide_1

Imena domačij (lat: vulgo – ljudsko)

Kako se pri vas reče?

Ledinska imena so po navadi poznali samo lastniki parcel, deloma še sosedje. Bolj znana so bila imena kmečkih domačij, ne samo v domači vasi, temveč tudi v sosednjih in bolj oddaljenih. Hišna imena so že od nekdaj pomembna za razpoznavanje domačij in njihovih prebivalcev, označujejo najmanjšo naselitveno enoto, to je posest ali bivanjski prostor. Pomembna so bila zlasti v časih pred uvedbo zemljiških knjig. Ime se je hiše in posestva držalo kljub menjavanju lastnikov. Hišna imena so dragocen del kulturne dediščine, zgodovine kraja in naroda tudi zato, ker so se iz njih razvila družinska imena ter imena naselij in vasi, ohranjajo pa tudi domača narečja in njihove krajevne govorne posebnosti. Hišna imena pogosto ohranjajo zanimive zgodovinske podrobnosti o kraju ali domačiji.

 

Kategorije

Hišna imena imajo – odvisno od kraja in časa, v katerem so nastala – različen izvor.

Najpogosteje izvirajo iz:
– krstnih imen,
– poimenovanj poklicev ali dejavnosti,
– ledinskih ali krajevnih imen,
– priimkov in
– vzdevkov, ki so lahko nastali tudi na osnovi telesnih posebnosti ali duševnih lastnosti nosilca.