Spletni zemljevid FLU-LED raste naprej!

Lansko leto in letos se je nadaljevalo dokumentacijsko delo topografskih imen, ki se je začelo 2011 z evropskim medregionalnim projektom FLU-LED. Na skupnem spletnem zemljevidu je do sedaj objavljenih skupno 17.009 topografskih imen.
Na južnem Koroškem smo v začetku maja 2023 dopolnili našo zbirko imen na skupnem spletnem zemljevidu tudi s prvim uradnim, občinskim zemljevidom občine Zell-Sele (župan Heribert Kulmesch), ki je bil izdelan v tiskani obliki jeseni 2022 v sodelovanju s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik (Martina Piko in Milka Olip).
Na naši spletni strani objavljamo tudi prvo zbirko imen iz občine Železna Kapla (vas Korte), ki so jo člani SPD Obirsko pod vodstvom predsednika Gustija Brumnika dokumentirali v zadnjih letih in v njo vključili tudi imena, ki jih je že pred leti dokumentiral v svoji disertaciji dr. Ludvik Karničar; dokumentiranje imen v občini se nadaljuje, tiskanje zemljevida je v načrtu.
Objavljena so tudi hišna imena vasi Lovanke, ki jih je dokumentiral Markus Druml.

Na Gorenjskem
Svoje delo je v lanskem letu uspešno nadaljevala tudi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) s Klemenom Klinarjem na čelu; izdali so kar štiri nove zemljevide z ledinskimi imeni v naslednjih katastrskih občinah: Savica (Bohinj VI), Nemški Rovt (Bohinj VII), Dobrava pri Kropi, Zaloše (Radovljica II) ter Podhom in Spodnje Gorje (Gorje I). Vse zbirke so vključene v spletno dokumentacijo na našem Kulturnem portalu hišnih in ledinskih imen.
Vsa imena iz naštetih zemljevidov so bila umeščena na spletni portal, skupaj z njimi pa tudi imena v katastrski občini Hraše v občini Medvode, kjer je imena ob sodelovanju RAGOR-ja zbralo Turistično društvo Hraše in jih obeležilo na informacijski tabli v vasi.