Že 18 zemljevidov – 85.000 obiskovalcev

IZ UREDNIŠTVA:

Pred 14 leti, leta 2008, se je začelo sistematično zbiranje hišnih in ledinskih imen v naši obmejni regiji; 7 let je minilo, odkar je bil zaključen čezmejni EU-projekt FLU-LED.
Tedaj je s portalom FLU-LED bila ustvarjena tudi podatkovna baza in skupni spletni zemljevid, ki ga je mogoče dopolnjevati in razširjati; vsak ima dostop do zbranih podatkov.
Do konca leta 2021 je bilo do sedaj objavljenih na Koroškem 9 zemljevidov v 8 občinah, na Gorenjskem pa 9 zemljevidov v petih občinah; skupaj torej 18 zemljevidov z nad 14.000 topografskimi imeni.
Tudi število obiskovalcev spletne strani potrjuje zanimanje javnosti za to nesnovno imensko kulturno dediščino: od aprila 2019 do konca leta 2021 je spletni portal obiskalo 85.000 ljudi, ki so si ogledali več kot 226.000 strani!

KOROŠKA: Sistematično zajemanje imen

V drugi polovici leta 2021 je Koroška deželna vlada (odd. 3) začela izvajati sistematično zbiranje krajevnih, poljskih, ledinskih in vulgarnih/hišnih imen za vso Koroško. Na podlagi že obstoječih podatkov iz Franciscejskega katastra, podatkov iz Načrta o namembi površin in podatkov iz Seznama poslopij in stanovanj je bil pripravljen usklajen seznam, ki ga želijo dopolniti in aktualizirati z znanjem krajevnega prebivalstva. Okraj Velikovec je bil izbran za pilotni projekt, kot izvajalec in partner pri dopolnjevanju in korekturah pa je poleg občin bil izbran „Kärntner Bildungswerk“, ki naj bi po potrebi pritegnil tudi lokalne eksperte ali strokovne institucije, kot npr. Inštitut Urban Jarnik. Zajemanje imen po posameznih 13-ih občinah se je začelo oktobra in bilo kljub oviram zaradi virusa do konca leta v prvi fazi zaključeno.
(Glej tudi poročilo slovenskih kulturnih in znanstvenih organizacij za koroški dialoški forum novembra 2021) = link na pdf v ARHIVu.
Letos bo Koroška deželna vlada projekt nadaljevala v drugih koroških okrajih.

SLOVENIJA: Intenzivno zbiranje in publicistična dejavnost

Zbiranje hišnih in ledinskih imen ima v Sloveniji svojo lastno dinamiko. Zbiranje hišnih imen na Gorenjskem povečini poteka ločeno od zbiranja ledinskih imen in je razširjeno že na območju 24-ih občin. Več o tem projektu preberite na www.hisnaimena.si.
Zbiranje ledinskih imen pa je z evropskim projektom FLU-LED dobilo še posebno pobudo: vedno več občin v Sloveniji je pripravljenih financirati in izdati zemljevide, zbiranje imen pa poteka pod taktirko RAGOR-ja.
O intenzivnem zbiranju hišnih (in ledinskih) imen v Sloveniji dobite podrobnejši vpogled ob poslušanju tiskovne konference „Hišna imena kot dediščina in identiteta“, ki je bila letos 11. 01. 2022 na RTV Slovenija.
Na konferenci so Klemen Klinar, Martina Piko-Rustia in Jožica Škofic spregovorili o dosežkih na področju raziskovanja hišnih (in ledinskih) imen: o vpisu rabe hišnih imen v Register nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, o izboru čezmejnega sodelovanja pri zbiranju hišnih in ledinskih imen med primere dobre prakse ohranjanja kulturne dediščine v EU in o širjenju pobude v Sloveniji in Avstriji.

Povezava: prispevek na RTV Slovenija