Zbirka imen na spletnem zemljevidu raste

V januarju 2020 objavljena imena občine Bilčovs in katastrske občine Nomenj v občini Bohinj.

Te dni smo zbirko imen na spletnem zemljevidu spet obogatili: dodali smo ji imena ledinskih in hišnih imen celotne občine Bilčovs na južnem Koroškem. Za objavo jih je prispevalo Slovensko prosvetno društvo Bilka iz Bilčovsa. Imena so objavljena v poenostavljenem narečnem zapisu domačega gorjanskega narečja.
Podlaga za bilčovški zemljevid ledinskih in hišnih imen so bila med drugim imena, ki jih je zbral Jozi Pack iz sosednje občine Kotmara vas. Zbirko so dopolnjevali domači društveniki, mdr. Miha Zablatnik, Joško Boštjančič, Hanzi Reichmann in Rupert Gasser. K trenutnemu stanju zbirke je veliko prispeval tudi Želučan Luka Mletschnig, ki je obiskal več kot šestdeset domačinov in preverjal poimenovanja z zapisi v Jožefinskem in Franciscejskem katastru. Po izjavi predsednice SPD Bilka, Marije Weber-Ogris, društvo izdajo tiskanega žepnega zemljevida načrtuje jeseni tega leta.
V nadregionalni spletni zemljevid FLU-LED smo vključili tudi ledinska imena katastrske občine Nomenj v občini Bohinj na Gorenjskem. V tiskani obliki so bila imena že objavljena na zemljevidu, ki je izšel novembra 2019 na Jesenicah. Zbrana imena so plod skupnega dela Klemena Klinarja z RAGOR-ja, Miša Serajnika iz Muzejskega društva Žiga Zois iz Bohinja in starejših domačinov iz vasi Bitnje, Lepence, Log in Nomenj. Zemljevid je izdala in založila Občina Bohinj, uredil pa ga je Klemen Klinar (Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR).