»Iniciativa za ohranjevanje ledinskih in hišnih imen«

»Iniciativa« je prostovoljno združenje slovenskih posameznikov in kulturnih društev na južnem Koroškem, ki samoiniciativno in pod okriljem osrednjih kulturnih organizacij, SPZ in KKZ, ter s strokovno podporo SNI Urban Jarnik od začetka 21. stoletja skrbi za ohranjanje slovenskih ledinskih in hišnih imen na »senčni strani Karavank«.

Evropski čezmejni projekt FLU-LED je povezal Iniciativo z raziskovalnim delom, ki se je razvilo na »sončni strani Karavank«.

 

Kontaktni podatki »Iniciative« na Koroškem:

Sele/Zell:
Interesna skupnost selskih kmetov, Nanti Olip, e-mail: nanti.olip@gmail.com

Kotmara vas/Köttmannsdorf:
Slovensko prosvetno društvo Gorjanci, Vinko Wieser, e-mail: vinkowieser@aon.at
www.gorjanci.at, www.gorjanci.at/index.php/zemljevid-top

Škofiče/Schiefling am Wörthersee:
Slovensko prosvetno društvo Edinost, Magda Errenst, e-mail: georg.errenst@schule.at
www.edinost-skofice.at; www.schiefling.gv.at/kultur/kultur.html

Šmarjeta v Rožu/St. Margareten im Rosental:
Kulturno društvo Šmarjeta-Apače, Rozi Wernig, e-mail: rozi.wernig@roz.at

Bekštanj/Finkenstein am Faaker See:

Vodja projekta: Simon Trießnig, e-mail: simon.triessnig@gmx.at

Enotna lista Bekštanj, www.elnet.at
SPD Jepa-Baško jezero, www.jepa.at
SPD Dobrač, www.spd-dobrac.at

Šentjakob v Rožu/St. Jakob im Rosental:
SPD Rož, www.roz.si (glavna urednika Jaki Sitter, Lojze Sticker)

Bistrica v Rožu/Feistritz im Rosental:
SPD Kočna, www.kocna.at
in SPD Šentjanž, www.spd-sentjanz.at
(glavna urednika: Tajana Feinig in Štefan Pinter)

Radiše/Radsberg:
Slovensko prosvetno društvo Radiše,
avtor Tomaž Ogris, e-mail: Ogris@A1.net, info@spd-radise.at, http://www.spd-radise.at/

Pomembna vloga strokovnih služb

Za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine je pomembna tista narečna oblika imena, ki izhaja iz rabe v ljudskem izročilu. Izvirni obliki imena se najbolj približamo z zvočnim (akustičnim) posnetkom, pomagamo pa si tudi z znanstveno utemeljenimi fonetičnimi zapisi. Pri pisnem ohranjanju si pomagamo s poenostavljenimi fonetičnimi zapisi, razumljivimi širšemu krogu ljudi. Uporabo imen v javnem družbenem življenju, še zlasti objavo v elektronskih medijih, pa omogoči šele standardni zapis imen.

SNI Urban Jarnik

Skupaj s krajevnimi kulturnimi društvi so sodelavci SNI Urban Jarnik pripravili in izdali zemljevide sedmih koroških občin. Za uskladitev strokovnega zapisa imen v narečju in standardni obliki na Koroškem in v Sloveniji je mag. Martina Piko-Rustia sodelovala pri oblikovanju enotne metodologije zbiranja hišnih in ledinskih imen. Usklajen zapis omogoča tudi primerjalne znanstvene študije.

Zapise imen na Koroškem preverjata sodelavki SNI Urban Jarnik, mag. Martina Piko-Rustia in mag. Uši Sereinig, v sodelovanju s sodelavkami in sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. SNI Urban Jarnik tudi šola popisovalce pri krajevnih društvih.

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Strokovnjaka Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, dr. Jožica Škofic in dr. Matej Šekli, sta v projektu sodelovala pri oblikovanju enotne metodologije zbiranja hišnih in ledinskih imen, usposabljanju popisovalcev imen na Gorenjskem, tekom popisov pa sta z vidika dialektologije spremljala in preverjala zbrano gradivo in zagotavljala poknjižitve imen. Z njuno pomočjo je projekt dosegel visoko strokovnost, ki zagotavlja, da je imensko gradivo uporabno za morebitne nadaljnje raziskave.

Nadaljnje informacije o partnerjih projekta FLULED