Stalna razstava

V pritličju k & k centra v Šentjanžu v Rožu je na ogled stalna razstava stenskih zemljevidov, ki jih je Jozi Pak pri dokumentiranju ledinskih in hišnih imen v Kotmari vasi in v širši okolici Roža opremil s svojimi opombami in zapisi. Jozi Pak, rojen leta 1935, p. d. Boštjan iz Trabesinj, ki v kulturnem društvu SPD »Gorjanci« v Kotmari vasi preučuje in ohranja bogato lokalno kulturno dediščino, je s svojim delom prispeval, da je Nacionalna agencija za nesnovno dediščino v Avstriji, ki deluje v avstrijski sekciji Unesco, slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem sprejela na avstrijski nacionalni seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine. Po prejetem priznanju je slovenska ledinska in hišna imena spoznala tudi širša javnost.

Na podlagi na razstavi predstavljenih zapisov Jozija Paka je SPD »Gorjanci« leta 2008 izdalo zemljevid ledinskih in hišnih imen občine Kotmara vas. S praktičnim zemljevidom za vsakdanjo rabo je društvo »Gorjanci« zbiralcem in kulturnim društvom predstavilo možnost učinkovitega načina posredovanja kulturne dediščine mlajšim rodovom. Na podlagi zemljevidov lahko ta imena ponovno vključijo v vsakdanje življenje tudi tisti, ki domačih imen ne poznajo več.

Na razstavi v Šentjanžu so na ogled stenski zemljevidi Jozija Packa (Hodiše, Bilčovs, Kotmara vas, Žihpolje, Šentjakob, Rož, Rute in Šmarjeta v Rožu) in vseh 15 tiskanih zemljevidov, ki so izšli od leta 2008 do danes.

Slovenska prosvetna zveza je Joziju Paku za njegova dolgoletna prizadevanja za ohranjanje kulturne dediščine leta 2010 podelila Drabosnjakovo priznanje.