Primerjaj

Primerjaj sam/a: kaj se je spremenilo v zadnjih 190 letih?

Viri na Koroškem: Franciscejski kataster in ortofotografije: www.KAGIS.ktn.gv.at, Amt der Kärntner Landesregierung

Viri na Gorenjskem: za letalske posnetke: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF050, 2015

Za zgodovinske katastre: SI ARS, AS 176, Franciscejski kataster za Kranjsko

Kotmara vas

Bohinj

Sele

Jesenice

Škofiče

Kranjska gora

Šmarjeta v Rožu

Tržič – Podljubelj

Radiše

Podrožca

Sveče

Brnca