Tiskani zemljevidi po občinah

Od leta 2008 naprej je bilo tiskanih skupno 14 kart v 13 občinah (devet kart v osmih občinah na Koroškem in pet kart v Sloveniji). Sedem od teh je bilo izdelanih v okviru evropskega projekta FLU-LED (tri v Sloveniji, štiri na Koroškem)

Štiri karte so izšle na Koroškem pred projektom FLU-LED, ena že po zaključku evropskega projekta, medtem ko sta bili izdani v Sloveniji po tem projektu že dve karti.

Skupno jim je, da zbirajo in zapisujejo slovenska ledinska in/oz. hišna imena in jih oblikujejo v jezikovno-kulturnih ali turističnih izvedbah.

Ker je večina ledinskih imen »živela« le v regionalni narečni govorici, večina kart (11)vsebuje imena v narečni obliki, tri karte so izšle z imeni v poknjiženi obliki.

Zemljevide na Koroškem so izdala slovenska prosvetna društva (ponekod tudi več društev skupaj), ki delujejo v posameznih občinah v lastni odgovornosti. Zato so karte oblikovno in vsebinsko raznolike, najnovejša karta na Radišah se odlikuje zaradi dodatne obširne knjižice z razlago izvora ledinskih imen v slovenščini in nemščini.

V Sloveniji pa sta zemljevide ledinskih imen izdala Razvojna agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR) in Gornjesavski muzej Jesenice, ki sta strokovno vodila terensko delo študentov popisovalcev.

Avstrija

2008 Kotmara vas

2008 Sele

2011 Škofiče

2015 Bekštanj ob Baškem jezeru

Bistrica v Rožu

2015 Šentjakob v Rožu

2015 Šmarjeta v Rožu II

2017 Radiše

Slovenija

2015 Jesenice

2015 Kranjska gora

2015 Tržič

2016 Bohinj I (Stara Fužina, Studor in Srednja vas)

2017 Bohinj II (Bohinj Češnjica)

2018 Bohinj IV (Nomenj)