Novosti

»Zaupajmo znanstvenikom«

je bil naslov letošnjega 27. Slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo, ki je potekal med 28. in 30 septembrom 2021. Posvet, ki je potekal letos v obliki on-line konference ima namen popularizirati znanosti v Republiki Sloveniji. Festival organizira Slovenska znanstvena fundacija (predsednik dr. Edvard Kobal) in hoče pritegniti pozornost široke javnosti, predvsem mladih šolajočih se […]

Več…

Smo med primeri »dobre prakse«

Po priznanju v Avstriji 2019 lani priznanje na evropski ravni V letu 2020 je bil čezmejni projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen na Zgornjem Gorenjskem in Koroškem na razpisu Cultural Heritage in Action izbran med 32 primerov dobre prakse. Prispelo je 121 vlog, izbrane projekte pa evropska komisija predstavlja v svojem katalogu. Projekt je […]

Več…

V decembru 2020: »Nesnovna kulturna dediščina – včeraj, danes, jutri«

Obetavna spletna strokovna razprava o kulturni dediščini Kaj je nesnovna kulturna dediščina? Zakaj pojmuje UNESCO ta pojem dinamično? Zakaj uvrščajo v državne unescove sezname le tradicije, ki obsegajo vsaj tri generacije? Kakšen pomen ima ta proces priznavanja nesnovnih dediščin za demokratizacijo Evrope in za priznavanje raznolikosti prebivalstva? O vsem tem so razpravljali udeleženci in udeleženke […]

Več…

16.000 spletnih obiskovalcev v enem letu

Drugega aprila lani smo predstavili prenovljeno spletno stran FLU-LED, na kateri se sedaj nahajate. Od prenove do 2. aprila 2020 nas je obiskalo točno 15.972 obiskovalcev in obiskovalk, ki si je ogledalo 47.090 strani. Povprečno je to 43 ljudi dnevno, ki si ogleda povprečno 129 strani! Povprečno si ogleda obiskovalec 3 strani. Najbolj obiskan je […]

Več…

Zbirka imen na spletnem zemljevidu raste

V januarju 2020 objavljena imena občine Bilčovs in katastrske občine Nomenj v občini Bohinj. Te dni smo zbirko imen na spletnem zemljevidu spet obogatili: dodali smo ji imena ledinskih in hišnih imen celotne občine Bilčovs na južnem Koroškem. Za objavo jih je prispevalo Slovensko prosvetno društvo Bilka iz Bilčovsa. Imena so objavljena v poenostavljenem narečnem […]

Več…

Sprejem ob deseti obletnici podpisa Unescove konvencije o nesnovni dediščini v Avstriji

Zvezni minister Alexander Schallenberg je v petek 29. novembra vabil nosilce nesnovne kulturne dediščine na slavnostni sprejem v Urad zveznega kanclerja na Dunaju. Povod je bila deseta obletnica podpisa Unescove konvencije o nesnovni kulturni dediščini s strani Avstrije. Povabljeni so bili predstavniki vseh 124 iniciativ, ki so jih od leta 2010 naprej uvrstili na Unescovem […]

Več…

Nagrajen zagovornik vključevanja manjšinskih geografskih imen v uradne zemljevide

V ponedeljek, 18. novembra 2019, je kartograf in kulturni geograf dr. Peter Jordan v Celovcu prejel Einspielerjevo nagrado za zasluge, ki jih ima »pri vključevanju slovenskih geografskih imen na uradne avstrijske zemljevide« (Zdravko Inzko v slavnostnem nagovoru). Slavljenec dr. Peter Jordan, član Avstrijske akademije znanosti, se je letos na dveh prireditvah na Koroškem zavzel za […]

Več…

Prireditve

Pliberk: V sredo 16.9. 2020

CarinthiJA 2020: Posvet in razstava »Pokrajina in identiteta«

Ob 10-letnici sprejema elementa »Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem« v državni seznam nesnovne dediščine avstrijske komisije UNESCO vabi Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v okviru prireditev CARINTHIja 2020 na posvet in razstavo v Kulturni dom Pliberk.

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca bo dal pečat nizu dogodkov za „CarinthiJa 2020“ s posvetom (14.00) in razstavo (19.30) „Pokrajina & identiteta: zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina“ 16. septembra v Kulturnem domu Pliberk.

CARINTHIja2020 - Vabilo na posvet

CARINTHIja2020 - Vabilo na otvoritev razstave

Prireditve

Ponedeljek, 30.9.2019, 16.00

UAA v Celovcu

Simpozij: Jezik – kultura – izročilo

Slavistične raziskave na Koroškem

Inštitut za slavistiko in dr. Herta Maurer-Lausegger vabita prisrčno na simpozij ob upokojitvi Herte Maurer-Lausegger

Med drugimi bosta predavala tudi

- mag. Martina Piko-Rustia: »Slovesnka ledinska in hišna imena na Koroškem v državnem seznamu avstrijske komisije UNESCO in

- Vinko Wieser: Kako kulturni portal FLU-LED in spletni zemljevi ohranjata nesnovno kulturno dediščino

pdf vabilo: