Dežela Koroška zbira stara imena

Kot je prejšnji teden sporočil koroški deželni svetnik Daniel Fellner je oddelek za občine pri Koroški deželni vladi začel s „pobudo za ohranitev in posredovanje starih imen, ki so nesnovna kulturna dediščina. Iniciativa za ohranjevanje ledinskih in hišnih imen, ki že nekaj let zbira slovenska ledinska in hišna imena, pozdravlja to pobudo dežele in poziva prebivalce južnokoroških občin, da naj sodelujejo pri delavnicah Bildungswerka.
Kot pravi Fellner je za „primerjavo in dopolnjevanje imen iz ljudskega izročila z že obstoječimi geografskimi imeni v zemljevidih koroške deželne vlade“ zadolžena ustanova Kärntner Bildungswerk. Prebivalce in prebivalke občin pozivajo, naj predlagajo dopolnila in popravke pri razstavah in delavnicah, ki jih bodo izvedli v vseh občinah Koroške. Letos so na vrsti vse občine okrajev Celovec-dežela in Beljak-dežela. Za vsako občino je predviden en teden. Ta teden so na vrsti Žihpolje, delavnica pa bo v petek 22. 4. od 17. ure dalje na občinskem uradu.
Neposredni povod za ta projekt je zbiranje ledinskih in hišnih imen s strani slovenskih društev, kulturnih organizacij in znanstvenih ustanov in tudi prireditev o tirolskih geografskih imenih leta 2019 v Celovcu. Cilj deželnih pobudnikov za to zbirko je vključiti vsa (!) geografska imena v vseh občinah Koroške, kar vključuje tudi dosedaj objavljene zemljevide s slovenskimi ledinskimi, hišnimi in drugimi geografskimi imeni, ki so objavljene na skupnem spletnem zemlejvidu FLU-LED in so že sestavni del sistema KAGIS. Prav tako bodo v sistem KAGIS vključeni zemljevidi, ki so v pripravi.
Iniciativa poziva zainteresirane občane, da naj svoje poznavanje imen posredujejo na teh delavnicah, da bo zbirka v deželi čim bolj popolna. Prav tako pa zbiratelje in zbirateljice ter društva v ostalih občinah poziva naj nadaljuje z že začetimi zemljepisnimi projekti, tako da bodo tudi po tej poti našli svojo pot v deželni seznam!

Za iniciativo*: Mag.a Martina Piko-Rustia (SNI Urban Jarnik), Vinko Wieser (uredništvo FLU-LED), SPZ in KKZ
*Iniciativa za ohranjevanje ledinskih in hišnih imen
Iniciativa je prostovoljno združenje slovenskih posameznikov in kulturnih društev na južnem Koroškem, ki samoiniciativno in pod okriljem osrednjih kulturnih organizacij, SPZ in KKZ, ter s strokovno podporo SNI Urban Jarnik skrbi za ohranjanje slovenskih ledinskih in hišnih imen.