Smo med primeri »dobre prakse«

Po priznanju v Avstriji 2019 lani priznanje na evropski ravni

V letu 2020 je bil čezmejni projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen na Zgornjem Gorenjskem in Koroškem na razpisu Cultural Heritage in Action izbran med 32 primerov dobre prakse. Prispelo je 121 vlog, izbrane projekte pa evropska komisija predstavlja v svojem katalogu. Projekt je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) vložila skupno s SNI Urban Jarnik in partnerji na Koroškem.

Institucije Evropske unije uvrščajo ohranjevanje kulturne dediščine med prvenstvene naloge evropskih mest in regij. V ta namen pod okriljem Evropske komisije razni forumi in mreže letno izmenjavajo izkušnje med drugim pri ohranjevanju nesnovne (in tudi snovne) kulturne dediščine.

Temu služi tudi elektronski »Evropski katalog dobrih praks 2020«, ki je nastal v okviru aktivnosti »Culturale Heritage in Action«, torej v okviru programa, ki služi medsebojnemu spoznavanju najbolj privlačnih in inovativnih »zgodb« (ohranjevanja) kulturne dediščine.

To medsebojno spoznavanje naj bi se nadaljevalo s »peer-learning visits«, torej z obiski za izmenjavo izkušenj dela.

http://www.culturalheritageinaction.eu/culture/Good_practices

http://www.culturalheritageinaction.eu/culture/resources/GORENJSKA-REGION-Name-it-in-Slovenian-Cross-border-collaboration-and-citizens-engagement-to-preserve-traditional-house-and-field-names-WEBP-BWXLJR