Nagrajen zagovornik vključevanja manjšinskih geografskih imen v uradne zemljevide

V ponedeljek, 18. novembra 2019, je kartograf in kulturni geograf dr. Peter Jordan v Celovcu prejel Einspielerjevo nagrado za zasluge, ki jih ima »pri vključevanju slovenskih geografskih imen na uradne avstrijske zemljevide« (Zdravko Inzko v slavnostnem nagovoru).

Slavljenec dr. Peter Jordan, član Avstrijske akademije znanosti, se je letos na dveh prireditvah na Koroškem zavzel za javno upoštevanje geografskih imen narodnih manjšin. Na Kulturnem tednu 2019 v Velikovcu je predaval o »Ledinskih in hišnih imenih kot kulturni dediščini neke regije« in o »Družbenem pomenu geografskih imen na primeru ledinskih in hišnih imen ter oznak prometnih površin.« Tudi na predstavitvi zbiranja tirolskih ledinskih imen 12. marca 2019 je o govoril o »Kulturni in družbeni vrednosti zemljepisnih imen«.

Dr. Peter Jordan je »prejel Einspielerjevo nagrado v zahvalo za svoje prizadevanje za priznavanje in ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi prostorsko identiteto in kulturo dvo- in večjezičnih območij«, je v svojem pozdravnem govoru povedal predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof.

Kot je v svoji lavdaciji poudaril Zdravko Inzko, je »… sam od sebe [je] začel raziskovati slovenske topografske napise, kar pa je še pomembneje, že leta 1988 je prvič in nato še večkrat pisal o potrebi vključevanja slovenskih imen na uradne avstrijske zemljevide«.

Nagrajenec dr. Peter Jordan je v zahvalnem govoru poudaril, da se vedno in povsod po svetu zavzema »za pravice manjšin in avtohtonih skupin«, kar mu omogoča tudi sodelovanje v skupinah strokovnjakov za standardizacijo geografskih imen pri Združenih narodih.