Kulturni portal ledinskih in hišnih imen

Dobrodošli na Kulturnem portalu ledinskih in hišnih imen - Avstrijska Koroška – Slovenija


h karti


Kulturni portal slovenskih ledinskih in hišnih imen z ustrezno podatkovno bazo je bil pripravljen v okviru evropskega projekta FLU-LED. V podatkovni bazi portala so shranjena strokovno preverjena ledinska in hišna imena, izbrani dodatni podatki iz terenskih in kabinetnih tabel ter razpoložljive multimedijske datoteke, ki si jih uporabniki lahko ogledajo in naložijo na svoje računalnike. Bistveno načelo portala je interaktivnost, kar pomeni, da upravičeni uporabniki lahko vnašajo nova hišna in ledinska imena z ustreznimi informacijami in multimedijskimi datotekami, ki jih zainteresirani uporabniki lahko koristijo za zasebne, kulturne, turistične in znanstveno raziskovalne namene.
Interaktivni spletni prikaz prostorskih podatkov podatkovne baze se vrši s pomočjo brezplačnih spletnih kartnih ozadjih - aktualno so na razpolago OSM, basemap (samo Avstrija) in Google satellite. Popolnost in aktualnost portala zagotavljajo vsebine, ki jih vnašajo in dopolnjujejo uporabniki. Projekt predvideva servisiranje zbranih podatkov ter dopolnjevanje kartografskih in drugih podlag v prihodnosti.

Navodila za uporabnike

  • Kliknite na "h karti" in prikazal se vam bo geografsko neomejeni zemljevid OSM s ledinskimi in hišnimi imeni.
  • Če želite menjati kartno podlago, prosimo kliknite na ikono ob desnem robu zemljevida.
  • Če kliknete na ime na zemljevidu, se vam prikažejo dodatne informacije – v kolikor so razpoložljive.
  • Če želite dodati nova imena ali nove datoteke, se prosimo registrirajte in sledite nadaljnjim navodilom. Takoj, ko bo naš administrator preveril in odobril vaše podatke, bodo imena prikazana na kulturnem portalu.
  • Več informacij o portalu in podrobnejša navodila so na voljo v uporabniškem priročniku.
  • Za zbiranje imen na terenu smo za vas pripravili navodila za zbiranje hišnih in ledinskih imen, list za zbiranje ter terenske karte za Južno Koroško, ki si jih lahko naložite iz dokumentov za download.


Zbrana imena si lahko naložite, pogoji uporabe so zaščiteni z licenco Creative Commons 3.0 Avstrija (zahteva za priznanje avtorstva in nekomercialno deljenje brez spremembe vsebine), ogled pogojev na povezavi http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/). Pri navajanju vira uporabite sledeči način:
"Vir: FLU-LED - Iniciativa za ohranitev hišnih in ledinskih imen - www.fluled.si"