Impresum

FLU-LED je skupni projekt Slovenske prosvetne zveze SPZ (www.slo.at/spz/index_sl.php), Krščanske kulturne zveze KKZ (www.kkz.at), Razvojne agencije Zgornje Gorenjske RAGOR (www.ragor.si) in Gornjesavskega muzeja Jesenice GMJ (www.gornjesavskimuzej.si) s ciljem ohranjati nesnovno kulturno dediščino.

Project je sofinanciran s strani EU iz Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG IV SI-AT 2007-2013.